Söğüt Bilecik’in bir ilçesidir. Büyük Türk Milleti için en önemli şehirlerden biri burası. Sebebi ise kuşkusuz Osmanlı İmparatorluğu’nun buradan doğması. Zamanın Selçuklu sultanı Alaaddin Keykubat batıya yaptığı seferlerde Kayı Beyi Ertuğrul Gazi’den fazlası ile yardım görür. Keykubat bunun karşılığında savaş sonunda Söğüt başta olmak üzere bazı bölgeleri Ertuğrul Gazi‘ye verir. İşte Osmanlı’nın doğuşu da böyle başlıyor.

Söğüt Müslümanların eline ilk olarak 797 yılında Emeviler ile geçiyor. Bizans dönemlerinde ki ismi ise Thebasion olarak biliniyor. Bilinen ilk ismi ise İtea

Söğüt’ün yaklaşık nüfusu 20 Bin. İlçenin yüzölçümü 484 km2, denizden yüksekliği 665 metre. Bilecik İl merkezine 31, Eskişehir’e 52 km uzaklıkta bulunuyor…

Şimdi gelelim ilçenin kültürel varlıklarına. Ertuğrul Gazi Türbesi ilçenin en önemli noktası kuşkusuz. 13. yüzyıl sonlarında inşa edilen yapının yapım tarihi kesin olarak bilinmiyor. İlk olarak Osman Gazi tarafından açık mezar olarak yaptırılmış, daha sonra Sultan 1. Mehmet tarafından türbe haline getirilmiş. Sultan 3.Mustafa zamanında 1757’de yeniden yapılırcasına onarılmış ve ilk yapılıştaki hali değişmiş. 1886 yılında 2.Abdülhamid tarafından yeniden onartılmış. Türbe altıgen planlı, üzeri kubbe örtülü…

Ertuğrul Gazi Türbesi - Söğüt

Ertuğrul Gazi Türbesi - Söğüt

Ertuğrul Gazi Türbesi - Söğüt

Ertuğrul Gazi Türbesi - Söğüt

Söğüt’te Ertuğrul gazi adına yapılmış bir de ufak mescit var. Ertuğrul Gazi Mescidi, İçinde kuyu bulunan ve “Kuyulu Mescit” olarak da anılan bir yapıdır, 1276 tarihinden önce Ertuğrul Gazi tarafından yaptırılmış, II. Abdülhamit tarafından 1902 yılında aynı temeller üzerine yeniden inşa edilmiş ve daha sonraları onarım görmüş burası…

Ertuğrul Gazi Mescidi - Söğüt

İlçenin önemli bir yapısı da Çelebi Mehmet Camii. 1414-1420 yılları arasında Sultan I. Mehmet Çelebi tarafından yaptırılmış. Osmanlı Sanatının kubbeli yapılar türündeki ilk örneklerinden burası. Dikdörtgen görünümlü olan ve 12 kubbesi bulunan Cami, Sultan II. Abdülhamit tarafından onarılmış ve onarım esnasında genişletildiğinden bazı değişikliklere uğramışt…

Çelebi Mehmet Camii - Söğüt

Çelebi Mehmet Camii - Söğüt

Çelebi Mehmet Camii - Söğüt

İlçenin diğer önemli camisi ise Hamidiye Camii. Son Osmanlı döneminin neo-klasik mimari tarzdaki örneklerinden bu cami. 1903-1905 yıllarında II. Abdülhamit tarafından yaptırılmış. Kare planlı ve duvarları kırmızı kesme taştan. Yapının üstü kurşun kaplı tek bir kubbeyle örtülü…

Hamidiye Camii - Söğüt

Hamidiye Camii - Söğüt

Hamidiye Camii - Söğüt

Hamidiye Camii - Söğüt

Hamidiye Camii’nin yanında 2 önemli yapı daha var. Bunlardan biri Hamidiye İdadisi. Hamidiye Camii ile birlikte Sultan 2.Abdülhamit tarafından 1905 yılında yaptırılmış burası da. İki katlı olarak kırmızı kesme taştan yapılmış. 2008 yılında restore edilmiş…

Hamidiye İdadisi - Söğüt

Da’ül Eytam Binası ise diğer önemli bina. Burası da Hamidiye Camii ve Hamidiye İdadisi ile birlikte 1905 yılında Sultan 2.Abdülhamid tarafından savaşta yetim kalan çocukların eğitimi için yaptırılmış. Alt ve üst kat planları benzer. Burası da 2008 yılında restore edilmiş…

Da'ül Eytam Binası - Söğüt

İlçede bir de güzel bir çeşme var. Kaymakam Çeşmesi. Bu harika çeşme 1919 yılında Kaymakam Sait Bey tarafından yaptırılmış, Osmanlı mimarlık sanatının son örneklerinden. Çeşme dört cepheli olup, üstü renkli çinilerle kaplı…

Kaymakam Çeşmesi - Söğüt

Söğüt’te bulunan Türk Büyükleri Platformu da görülmeye değer…

Türk Büyükleri Platformu

Söğüt’e gelmişken 11 km. uzaklıkta bulunan Küre Kasabası’nda ki Dursun Fakıh Türbesi‘ne uğramadan olmaz elbette. Şeyh Edebali’nin damadı, Osman Bey’in bacanağı olan Dursun Fakıh’ın doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmiyor. Osman Bey ile birlikte savaş ve fetihlere katılmış. Devletin bağımsızlığının bir nişanesi olan Osman Bey adına ilk hutbeyi Karacahisar’da okuyan ve Osmanlı Devleti’nin ilk kadısı…

Dursun Fakıh Türbesi

Dursun Fakıh Türbesi

Dursun Fakıh Türbesi

Küre Kasabası’nın manzarası da çok güzel…

Dursun Fakıh Türbesi

Küre Beldesi ve Dursun Fakıh Türbesi

 

Sözün Özü Söğüt buram buram Osmanlı kokuyor. Türk Milleti’nin kalbi burada atıyor. Her sene düzenlenen Ertuğrul Gazi şenliklerine gitmek ve burayı gezmek ölmeden önce yapılması gereken şeylerden biri diyebiliriz…

 

Söğüt Fotoğraflarım

https://www.flickr.com/photos/sinandogan/tags/söğüt

 

Bütün Gezi Fotoğraflarım

https://www.flickr.com/photos/sinandogan/sets

 

Sinan Doğan İletişim

E Mail : foto.sinandogan@gmail.com

Reklamlar