Bursa‘nın önemli ilçelerinden ve Osmanlı Devleti’nin ilk Başşehri olması sebebi ile de oldukça önemli olan Yenişehir bu yazımın konusu…

Bursa şehir merkezine 52 km. uzaklıkta olan ilçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa bağlı. Son yıllarda Sanayi alanında da atılımlar başlamış. Özellikle tarımsal ürün ihracatında Bursa’nın ilk sırada gelen ilçesi. Domates ve biber yetiştiriciliği Dünyaca ünlü. İnegöl ve İznik‘e yakın bir mesafede bulunması sebebi ile turistlik gezilerde uğranması kolay bir şehirdir…

Osman Gazi Anadolu Selçuklu Devleti‘nin yıkılmak üzere olduğu 1299 yılında Bilecik, Yarhisar ve İnegöl’ü fethederek Osmanoğulları Beyliğinin bağımsızlığını ilan etmiş, 1301 yılında Yenişehir ovası ve civarının fethedilmesi ile de Yenişehir Osmanlı Devletinin ilk başkenti olmuş. 1326 yılında Bursa’nın alınmasına kadar 25 yıl süre ile Osmanlı Devletine başkentlik yapmış olan Yenişehir Osmanlı’nın ilk başkenti olarak tarihe geçmiş.

Böylesine önemli bir geçmişe sahip olan İlçede çok fazla tarihi değer bulunuyor..

İlk olarak ilçede hemen göze çarpan Yenişehir Saat Kulesi ile başlayalım. Sekizgen planlı saat kulesi dikdörtgen kesme taştan yapılmış, 2,5 metre yüksekliğindeki kaidesi üzerinde 7 katıyla 25 metre yüksekliğe ulaşıyor. Yenişehir’in Yunan işgalinden kurtuluşundan sonra elde edilen silahların, demir aksamın eritilerek tamiratının yapıldığı söylenen kule bir tür zafer kulesi olarak da anılıyor. Sultan II. Abdülhamit‘in tahta çıkışının 30. yılında (1906) yaptırıldığı sanılıyor. Kulenin 6. katında dört bir tarafa bakan saat katranları yer alıyor. Üzerinden Leylek yuvasının eksik olmadığı yapı kesinlikle görülmeye değer…

Yenişehir Saat Kulesi

Yenişehir Saat Kulesi

Yenişehir Saat Kulesi'nde Leylek Yuva Yapmış

İlçenin en önemli yapı grubu belki de Sinan Paşa Külliyesi‘dir. Halk dilinde “Kurşunlu Han” denilen Sinan Paşa Külliyesi’nin yapım tarihi kesin olarak bilinmiyor. Ancak külliyenin yapımı yaklaşık olarak 1572–73 olarak tahmin ediliyor. Sinan Paşa Külliyesi’nden günümüze Cami ve Medrese iyi durumda gelebilmiş. Hırsızlık vakalarına karşın namaz saatleri dışında sürekli kapalı tutulan camiyi açık olarak görebilmek için namaz saatlerini beklemek gerekiyor…

Sinan Paşa Camii - Yenişehir

Sinan Paşa Camii

Sinan Paşa Medresesi - Yenişehir

Sinan Paşa Medresesi

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Hutbesinin okunduğu ve Devlet olduğunu ilan ettiği yer olan Kumluk Camii şehirdeki en önemli yapılardan biri konumunda. Cami diğer camiler gibi çeşitli dönemlerde yıkıma uğramış ve bazı dönemlerde de çökme tehlikesi geçirmiş. En önemli onarımı Sadrazam Kuyucu Murat Paşa zamanında görmüş (1606-1607). Cami ilk olarak Osman Gazi tarafından yaptırılmış…

Kumluk Camii - Yenişehir

İran’ın Şemah kasabasından Anadolu’ya gelerek Yenişehir’e yerleşen Şemaki ailesi tarafından  18.yüzyılda yapılmış olan Şemaki Müzesi tam anlamıyla bir şaheser. İki katlı ev müze olarak kullanılıyor. Evi süsleyen nebati motifli ve manzara dekorlu kalem işleri 19.yüzyıla ait. Kesinlikle görmeden buradan ayrılmamak gerek…

Şemaki Evi Müzesi - Yenişehir

Şemaki Evi Müzesi - Yenişehir

Şemaki Evi Müzesi - Yenişehir

Şemaki Evi Müzesi - Yenişehir

Şemaki Evi Müzesi - Yenişehir

İlçede Baba Sultan Parkı içinde bulunan  Pustinpuş Zaviyesi ve Türbesi; tarihi ve doğal değerleri nedeniyle önemli bir yer. Halk dilinde “Baba Sultan” olarak anılan Pustinpuş Baba Osman Gazi ve Orhan Gazi Dönemlerinde yaşamış ve büyük yararlılıkları dokunmuş bulunan devrin ulu şeyhlerinden. 1300 yıllarında dervişleriyle ve inanan tüm erenleriyle birlikte güçlü bir kuvvet olarak Osman Gazi’nin yanında yer almış. Özellikle Koyunhisar Savaşındaki başarısı ile zafere ulaşılmasında büyük rol oynamış. Zaviye 1362–1389 yılları arasında I. Murat tarafından yaptırılmış…

Pustinpuş Baba Zaviyesi - Yenişehir

Şimdi gelelim şehir merkezinin göbeğinde bulunan Süleyman Paşa Türbesi‘ne. Zamanında önemli bir Külliyenin parçası olan Türbe Yedi metre çapında. Sekizgen köşeli olup, ağır kubbeli. Kubbesi kurşun kaplamalı. Duvarları kesme taşla örülmüş iki sıralı tuğla ile işlenmiş.

Süleyman Paşa Türbesi - Yenişehir

Süleyman Paşa Türbesi - Yenişehir

Fatih Sultan Mehmet zamanında önemli bir Külliye grubu olarak yapılmış olan Balıbey Camii zaman içinde özgünlüğünü tamamen yitirmiş. Ancak bugünkü hali caminin ilk iskeleti üzerine yapılmış…

Balıbey Camii - Yenişehir

Balıbey Camii - Yenişehir

Balıbey Camii - Yenişehir

İlçede bulunan bir diğer yapı olan Voyvodo Çınarlı Camii 17. yy’ da yaptırılmış. Yeniçerilik devrinde voyvodo sınıfından Hacı Ahmet adında bir zat tarafından yaptırılmış. Halk arasında bahçesindeki çınarlardan dolayı Çınarlı Camii denilmekte…

Voyvodo Çınarlı Camii - Yenişehir

İlçede özgünlüğünü tamamen yitirmiş bir diğer tarihi yapı ise Şemaki Camii ilk olarak 17.yüzyıl da yapılmış ama malesef zaman içinde orjinal yapısından geriye birşey kalmamış…

Şemaki Camii - Yenişehir

Yenişehir’de bulunan bir diğer önemli yapı ise Orhan Gazi Camii. Bu camiyi Orhan Gazi eşi Nilüfer Hatun adına yaptırmış. Cami 14.yüzyıl eseri. Caminin ibadet mekanı dikdörtgen planlı, cami meyilli bir arazi üzerinde yapıldığından kuzeyine bir yüksek bölüm eklenmiş ve bu yüzden de iki taraflı merdivenlerle çıkılmakta. Mihrap orijinal durumu ile günümüze gelememiş ne yazıkki. Orijinal mihrabın beş köşeli olduğu eski kaynaklardan anlaşılıyor. Bugünkü mihrap yuvarlak ve bezemesizdir. Minare caminin kuzeybatı köşesinde olup girişin doğusunda kalıyor…

Orhan Gazi Camii - Yenişehir

Orhan Gazi Camii - Yenişehir

Orhan Gazi Camii - Yenişehir

Sözün Özü Yenişehir Osmanlı kokuyor, Osmanlı’yı hatırlatıyor, Osmanlı’yı hissettiriyor. İlçede bulunan birbirinden güzel yapıları görmek bir yana dursun sadece Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk Başşehri olması sebebi ile bile görülmeye değer…

Yenişehir Fotoğraflarım https://www.flickr.com/photos/sinandogan/tags/yenişehir

Bütün Gezi Fotoğraflarım https://www.flickr.com/photos/sinandogan/sets

Sinan Doğan İletişim

E Mail : foto.sinandogan@gmail.com

Reklamlar