Konya‘nın Ereğli ilçesi adını Bizans İmparatoru Herakliyüs’den almış. Herakliyüs adı Yunan mitolojisinde yarı tanrılaşmış bir kahraman olan Herakles’ten geliyor. Herakliyüs kelimesi zaman içinde Türkçenin ses yapısına uygun olarak; Herakle, İrakle, Eregle, Eregli, Eregliyye ve en sonunda Ereğli şeklini almış.

Ereğli turizm açısından önemli Anıtsal yapıları ile önemli bir yer tutar Türkiye turizminde…

İlk olarak Ereğli Ulu Camii gözümüze çarpıyor şehirde. Yapı 26*39 metre ölçülerinde, Karamanoğlu Mehmet Bey adına 1426 yılında yaptırılmış. Orjinal olarak sadece minaresi kalmış. Kuzey – güney yönünde uzanan sekiz sıra kemer üzeri kirişlerle kapatılarak oluşturulan düz çatıyla kaplanmış. Minareye yakın kapı üzerinde ve yanında onarım kitabeleri var. Mihrap 1940 onarımında yeniden yapılmış. Caminin kuzeydoğu köşesine oturtturulan minare 40 metre yüksekliğinde olup kırmızımsı kesme taştan yapılmış. Zannediyorum Minare ve Cami ebadı orantısı olarak bu denli Minarenin yüksek kaldığı bir cami yoktur. Minare gerçektende heybeti ile büyülüyor…

Ereğli Ulu Cami

Ereğli Ulu Cami

Ulu Cami - Ereğli

Ulu Cami - Ereğli

Ulu Cami - Ereğli

Ulu Cami - Ereğli

Ulu Cami - Ereğli

Ereğli Ulu Cami

Ereğli Ulu Cami

Ereğli Ulu Cami

Caminin hemen yanında bulunan Mimar Sinan eseri Rüstempaşa Kervansarayı ise ilçenin en önemli diğer anıtsal yapısı. Kanunu Sultan Süleyman döneminde Sadrazam Rüstem Paşa tarafından 1552 yılında yaptırılmış. 1990’lı yıllarda yapılan onarım ile orijinal durumunu koruyarak günümüze gelebilmiş. Kervansaray Mimar Sinan’ın yapmış olduğu diğer kervansaraylarla karşılaştırıldığında, bu yapının değişik bir plan düzeninde olduğu görülüyor. Dikdörtgen planlı kervansarayın revaklı bir avlusu, arkasında tonozlu odaları var. Cami ile birlikte çok güzel görünüyorlar…

Ereğli Rüstempaşa Kervansarayı

Ereğli Rüstempaşa Kervansarayı

Ereğli Ulu Cami ve Rüstempaşa Kervansarayı

Ereğli Rüstempaşa Kervansarayı

Rüstem Paşa Kervansarayı - Ereğli

Ulu Cami’nin güneyinde bulunan Eski Hamam ise Şifa Hamamı‘dır, Selçuklu döneminde yapılmış ve Karamanoğulları döneminde de kullanılmış. Kitabesi bulunmadığından yapım tarihi kesinlik kazanamamış. Cami ve Kervansarayın gölgesinde kaldığından ötürü pek dikkat çekmez…

Ereğli Şifa Hamamı

Meydana birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan Ereğli Müzesi ise 1968 yılında kurulmuş. Ereğli Müzesi’nde M.Ö. 7000 yılından başlayarak Neolotik dönemden itibaren bütün medeniyetlere ait eserler yer alıyor…

Ereğli Müzesi

Müzenin hemen yanında bulunan Boyacı Ali Mescidi ise 1551 ylında yapılmış ve çeşitli onarımlar ile günümüze kadar ulaşmış. 2 ana kubbeden oluşan yapı dikdörtgen planlı…

Boyacı Ali Mescidi

Boyacı Ali Mescidi

Boyacı Ali Mescidi

Ulu Cami, Rüstempaşa Kervansarayı, Şifa Hamamı, Ereğli Müzesi ve Boyacı Ali Mescidi gezildikten sonra şehir merkezinden birkaç km Kuzeybatıya gidiyor ve Sazgeçit kasabasına geliyoruz. Burada Sazgeçit Köprüsü var. İvriz Suyu üzerinde bulunan köprünün kitabesi yok. Ancak çevresinde Selçuklular döneminden kalma bazı kalıntılarla karşılaşılmış. Köprünün Selçukluların son döneminde veya Karamanoğulları döneminde yapıldığı sanılıyor. Düzgün kesme siyah taştan yapılmış olan köprüde çevredeki yapılardan toplanmış taşlar kullanılmış. Köprü 5 gözlü. Her iki tarafında taş korkuluklar var. Köprünün yanında aynı isimde bir han bulunuyormuş zamanında. Şimdi yerinde yeller esiyor…

Sazgeçit Köprüsü - Ereğli

Sazgeçit Köprüsü - Ereğli

Sazgeçit Köprüsü - Ereğli

Sazgeçit Köprüsü - Ereğli

Sazgeçit Köprüsü - Ereğli

Sözün Özü Sadece Ulu Cami minaresi bile buraya uğramak için yeterli bir neden. Minareye bakakalıp hayranlıkla onu seyretmek yeterli bir sebep olmalı…

Ereğli Fotoğraflarım https://www.flickr.com/photos/sinandogan/tags/ereğli

Bütün Gezi Fotoğraflarım https://www.flickr.com/photos/sinandogan/sets

Sinan Doğan İletişim

E Mail : foto.sinandogan@gmail.com

0

Reklamlar